SANSSU

SANSSU UITVOERENDE KOMITEE

Nico
Jansen van Rensburg

SANSSU President

Vrystaat

083 229 2976
nico@sentraal.co.za

André
Pienaar

SANSSU Visepresident en Toere
Waarnemend: Ontwikkeling

Wes-Kaap

082 898 1040
pinep@telkomsa.net

Anel
Griesel

Sekretaresse

Limpopo

083 581 6755
anelgriesel@gmail.com

Victor
du Toit

Tesourier

Noordwes

079 871 8350
dutoitskiet@gmail.com

Pieter
Strydom

Statistikus

Mpumalanga

083 228 8542
pstry@mweb.co.za

GERRIE
COETZEE

Tegniese Beampte

Noord-Kaap 

083 308 0937
gerrie.coetzee@south32.net

Charmaine
du Toit

Klere, Trofeë en Toekennings

Noordwes

082 332 4484
dutoitskiet@gmail.com

Hugo
Riekert

Beleide, Dissipline en Wetlike Aspekte

Noord-Gauteng

071 608 3849
voorsitter@ngssv.org.za

Minnet
van Niekerk

Bemarking en Kommunikasie

Noord-Kaap

082 314 4294
vanniekerkminnet@gmail.com